KONTAKT
 • Kje smo:
  Ljubljanska 26, Kočevje
  (v pritličju)  >>>
 • Kdaj:
  torek in četrtek od 17:00 do 19:00 s predhodno tel.prijavo obiska ali po dogovoru
 • Telefon za prijavo:
  01 89 38 228(vložišče občine)
  031 722 901 (M.Piršič)
 • e-pošta
 • Spletna prijava
KDO NAS FINANCIRA
TEME SVETOVANJA
 • Ogrevanje
 • Energetska sanacija stavb
 • Energetska zasnova novogradenj in skoraj-nič energijskih hiš
 • Obnovljivi viri energije
 • Mobilnost
 • Varčevanje energije
 • Možnosti pridobitve nepovratnih sredstev ter ugodnih kreditov
 • >>>>>>
ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE

ENERGETSKE IZKAZNICE


Od 1.1.2015 je potrebno pri oglaševanju prodaj in oddaj v najem v oglasu navajati energetske kazalnike iz energetske izkaznice, tako da s tem dnem v praksi postaja obvezna oziroma se objava oglasov brez kazalnikov lahko kaznuje. Nadzor nad izvajanjem tega določila Energetskega zakona bo imela gradbena inšpekcija.

Energetska izkaznica za stanovanjsko hišo

V Kočevju imata izpit za izdelavo izkaznic oba energetska svetovalca. 
Kontakt za naročilo izdelave: 
Marko Piršič
(tel. 031/722-901) in Vladimir Bizjak (tel. 041/681-669).


Energetska izkaznica stavbe je javna listina, ki podaja določene kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od razredov rabe energije, podobno kot pri energetski nalepki za gospodinjske aparate.

Energetska izkaznica za stanovanjsko hišo

Podatek, ki se pojavlja na energetski izkaznici stavbe je letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe in je določena glede na transmisijske toplotne izgube skozi ovoj stavbe in izgube zaradi prezračevanja ter koristne toplotne pritoke zaradi sončnega sevanja in notranjih virov toplote. Upoštevani so konkretni podatki (klimatske podlage MOP) o sončnem sevanju in temperaturnem primanjkljaju na lokaciji stavbe. Podobno kot pri energetski nalepki za gospodinjske aparate je na energetski izkaznici stavbe obravnavan objekt razvrščen v razred, ki kaže na njegovo energetsko varčnost. 

Osnovni namen energetske izkaznice stavbe je informiranje kupca oz. najemnika stavbe o njeni energetski učinkovitosti in posredno o pričakovani višini stroška za energijo. Prav zato je energetska izkaznica stavbe namenjena tudi investitorjem pri gradnji za trg, ki želijo z objektivno informacijo o energetskem stanju nepremičnine, poudariti njeno konkurenčno prednost na trgu, stanovanjskim  skladom in občinam, ki z dokazilom o dobrih energetskih kazalcih njihovih investicij izkazujejo skrb za trajnostno graditev in svoj odnos do varovanje okolja ter nepremičninskim agencijam, ki energetsko izkaznico lahko uporabijo kot dodatno dokazilo o strokovno opravljeni storitvi posredovanja v prometu z nepremičninami.
 
Energetska izkaznica stavbe ni nagrada temveč spričevalo o kakovosti toplotnih lastnosti stavbe. Pridobi jo lahko vsaka stavba, vendar bodo najbrž zanjo zainteresirani predvsem tisti investitorji, ki so se želeli posebej posvetiti učinkoviti rabi energije, so pri tem uspešno sodelovali s projektanti in izvajalci in so na dograjeno stavbo upravičeno ponosni.  Že danes je jasno, da dobri energetski kazalci stavbe predstavljajo tudi tržno prednost nepremičnine.

 Tema je bila predstavljena tudi v redni mesečni oddaji Učinkovita raba energije na radiju Univox dne 6.1.2015.
Radijske oddaje na radiju UNIVOX so vsak prvi torek v mesecu ob 10 uri in 40 minut..

 

AKTUALNI RAZPISI
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA

Subvencioniranje okoljskih naložb prebivalstva
Subvencioniranje okoljskih naložb gospodarstva
Subvencioniranje okoljskih naložb javnega sektorja
KREDITI EKO SKLADA

Kreditiranje okoljskih naložb prebivalstva
Kreditiranje okoljskih naložb gospodarstva
Kreditiranje okoljskih naložb javnega sektorja
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČINE KOČEVJE

Nepovratna finančna sredstva za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v mestu in okolici mesta Kočevje v letu 2022
PRIMERI DOBRE PRAKSE
Prispevek ESP Kočevje na TV Kočevje o mali kurilni napravi na lesne sekance
Primeri dobre prakse v TV oddaji "Ambienti"
Dnevi odprtih vrat pasivnih hiš - z možnostjo ogleda
KAJ DELAMO

  Dvakrat tedensko nudimo občanom brezplačen pogovor in nasvet v vezi s posegi na objektih, ki lahko zmanjšajo rabo energije

  Organiziramo razstave in druge prireditve

  Posredujemo informacije glede pridobitve subvencij za ukrepe na objektih s katerimi se zmanjša raba energije

KAJ SMO ŽE NAREDILI

  Pisarna je odprta v decembru 1997.

  V   več kot dvajsetih letih delovanja smo svetovali čez 2000 gospodinjstvom.

  Organizirali več razstav in predavanj.

  Organizirali smo že več skupin, ki so si po principu samogradnje izdelale sprejemnike sončne energije.


  © Energetsko svetovalna pisarna Kočevje    | Kontakt |  Admin |